INSTANT USA


California - Oregon - Washington - Idaho - Montana (2007)

Shot on Polaroid SX70 and SLR680 with Time Zero and Pola 600 films.

info
×
Using Format